Houtwormbestrijding door middel van begassen

Naast de reguliere natte behandelmethoden (impregneren, injecteren en vernevelen) is Dokter Houtworm uniek door het ook aanbieden van begassing-behandelingen. Dit is helaas niet overal mogelijk, maar biedt eens scala aan voordelen.

Wanneer kiezen voor een begassingsbehandeling?

Er zijn verschillende situaties waarbij een begassingsbehandeling de beste methode is:

 • Houtworm op moeilijk bereikbare plaatsen. Bijvoorbeeld in plafond of in/achter afgewerkte plekken. Hierbij is vervangen van hout meestal erg lastig, dus duur of zelfs onmogelijk.
 • Indien er overlast is op meerdere locaties in een gebouw. Met een begassingsbehandeling wordt het gehele gebouw behandeld.
 • In oudere karakteristieke locaties is het vaak van belang om deze zo authentiek mogelijk te houden. Bij monumenten zijn er soms regels die verbieden dat er (onder-)delen vervangen mogen worden.
 • In vroeg stadium, wanneer er nog geen sprake is van zware constructiesterkte ondermijnende schade.

Hoe werkt het begassen tegen houtworm in een woning of ander gebouw?

Het complete proces van een huisbegassing bestaat uit de volgende stappen:

Inspectie

De inspecteur van Anticimex, René Koster is gediplomeerd Adviseur Houtbescherming. Na een telefonisch consult komt hij bij u op locatie om:

 • Te onderzoeken wat de oorzaak is
 • Te inventariseren wat de schade is
 • Of de locatie geschikt is voor een begassing, impregnatie, injectie of een andere behandelmethode

Aanleidingen voor een houtinspectie is vaak dat het als vervolgonderzoek wordt aanbevolen bij een bouwkundige inspectie. Bijvoorbeeld bij een aankoopkeuring van een woning. Ook kan een inspectie gedaan worden wanneer er na een woningverkoop een geschil ontstaat over houtaantastende insecten.

Offerte

Aan de hand van de inspectie wordt een begroting opgesteld.

Begassingsplan

Na akkoord op de offerte zal een begassingsplan gemaakt worden.

Dit omvat:

 • – Vergunningen
 • – Instructies voor eigenaar
 • – Eventueel verkeersplan
 • – Afstemming met externe partijen

Het begassingsplan wordt goedgekeurd door Inspectie Leefomgeving & Transport

Behandeling

Om te zorgen dat het zo veilig en efficiënt mogelijk verloopt wordt behandeling uitgevoerd volgens een gewaarborgd protocol.

Conform het gassingsplan worden de desbetreffende instanties op de hoogte gebracht. Vooraf ontvangt u een checklist met de voorbereidingen die u zelf dient te treffen. Dit is onder andere:
 • – Verwijderen van voedsel
 • – Verwijderen van medicijnen
 • – Onderbrengen van huisdieren
 • – Voorverwarmen
Wanneer de medewerkers met de vrachtwagen bij u aankomen zijn alle nodige voorbereidingen door Anticimex al uitgevoerd. Samen met de gassingsleider en een checklist gaat u door het huis. Hierna is uw eigen aanwezigheid niet meer nodig. U laat met een gerust hart uw sleutel achter en verblijft enkele dagen elders. Anticimex gaat verder met:
 • – Alle openingen luchtdicht afsluiten
 • – Meetapparatuur, ventilatoren en luchtslangen worden in uw huis geplaatst
 • – Het huis wordt ingepakt met speciaal doek
 • – Er wordt een veiligheidszone rondom uw huis gecreëerd. Bestaande uit hekken, waarschuwingsborden, afzetlinten en een bewakingscamera.
 • – De gassingsleider voert een finale controle uit in en rondom het huis
 • – Indien aan alle eisen is voldaan wordt begonnen met het daadwerkelijk begassen.
De daaropvolgende dagen zal er door begast worden. Voor een effectieve behandeling is het noodzakelijk dat er voor een bepaalde tijd een bepaalde hoeveelheid gas in de woning aanwezig is. Via de sensoren worden de waarden 24/7 in de gaten gehouden.
Op de laatste dag wordt het huis ontlucht. Wanneer de meetwaarden onder de wettelijke veiligheidsnorm zijn, wordt het zeil en de veiligheidszone weggehaald. Vervolgens wordt het huis vrijgegeven en kan deze weer veilig betreden worden.

Vrijgave

Na afloop ontvangt u een certificaat waarop staat dat de woning is behandeld en deze weer vrijgegeven is.

Uitleg video's over begassing

De voordelen op een rij:

Ontzorging

De dienstverlening die Anticimex biedt beperkt zich niet alleen tot de behandeling zelf. Het gehele proces wordt uit handen genomen. Hierdoor kunt u uw tijd besteden aan zaken in die u wel leuk vindt.

Effectief

Door de effectiviteit van de werkzame stof is een volledige uitschakeling van houtaantastende insecten in alle levensfasen te realiseren.

Duurzaam

Wanneer het hout nog niet heel erg is aangetast, hoeven er geen sloop- of vervangwerkzaamheden plaats te vinden. Dit bespaart gebruik van hout en zorgt er tevens voor dat uw huis authentiek blijft. Verder is er geen overlast welke normaal gepaard gaat met restauratie-/vervang verbouwwerkzaamheden.

Besparing

Rekening houdend met kosten van de hierboven genoemde bij-effecten, is een behandeling vaak voordeliger dan vervangen.

Veiligheid

Een houtbehandeling is een gewaarborgd proces om zo de veiligheid voor mens, dier en milieu te kunnen garanderen.

 • – Er wordt gewerkt conform een streng gecontroleerd proces onder leiding van een gediplomeerd gassingsleider
 • – Het begassingsplan wordt altijd eerst goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving & Transport
 • – Er wordt een veiligheidszone rondom uw gebouw ingesteld
 • – Er ontstaat geen schade aan uw huis en inboedel