Wat zijn houtaantastende insecten?

Houtaantastende insecten leven in het hout. Er zijn twee verschillende categorieën, de drooghoutboorders en nathoutboorders. Er zijn nog vier andere organismen die houtwerken aan kunnen tasten. Dit zijn namelijk schimmels, weekdieren (bijvoorbeeld de paalworm), kreeftachtigen (bijvoorbeeld gribbel) en bacteriën.

Hoe herken ik houtworm en voor welke problemen zorgen ze?

Houtaantastende insecten veroorzaken op vele manieren overlast. Ze brengen schade toe met verregaande gevolgen. Op deze pagina informeren wij u over de verschillende beestjes, hoe deze te herkennen en wat de risico’s zijn.

Aanwezigheid van houtaantasters herkennen

Het meest herkenbare symptoom zijn kleine gaatjes in de oppervlakte van hout. Deze gaatjes van een paar mm doorsnee zijn de uitvliegopeningen waar de kever zich een weg naar buiten eten. Indien er torren en kevers aangetroffen worden in uw huis, is het mogelijk dat deze ergens uit hout gekomen zijn. Verder bestaat de kans dat deze hun eitjes ergens in hout hebben afgezet.

Wat te doen bij aantreffen van gaatjes in hout?

Gaatjes in hout kunnen duiden op de aanwezigheid van houtaantastende insecten. Het kunnen ook oude gaatjes zijn van insecten die al lang niet meer aanwezig zijn.

Markeer en fotografeer

Indien het enkele gaatjes betreft is het een mogelijkheid om deze allemaal te markeren met een stift. Indien er na verloop van tijd nieuwe gaatjes bijgekomen zijn waar geen markering bij staat is het duidelijk dat er nieuwe gaatjes bij gekomen zijn. Het is ook mogelijk om periodiek foto’s te maken en deze onderling te vergelijken.

Leg papier neer onder de gaatjes

Aanwezige larven in het hout eten zich een weg door het hout. Daarbij creëren ze uitwerpselen wat lijkt op zaagsel. Dit wordt boormeel genoemd en valt ook uit de gaatjes. U kunt een stuk papier onder de gaatjes leggen. Door hier regelmatig te controleren op nieuw boormeel kunt u zelf zien of er activiteit is van houtaantastende insecten.

Luister naar knaaggeluid

Wanneer de larven zich een weg eten door het hout is dit soms ook hoorbaar. Het knagend geluid is vrij opvallend. Er zijn ook soorten houtaantasters die geen geluid produceren.

Heeft u zelf activiteit waargenomen of enkel gaatjes aangetroffen? Neem dan geen risico en neem contact op met onze experts. Lees welke oplossingen de experts van Anticimex bieden om de overlast van houtaantasters tot het verleden te laten behoren.

Wat voor problemen leveren houtworm en boktor op?

Houtaantastende insecten heten niet voor niets zo. Door hun, vaak jarenlange, geknaag brengen ze schade toe aan het hout. Dit zorgt voor diverse gevolgen:

Bouwkundige schade

Het aanvreten van de houten constructiedelen zorgt op den duur voor een verzwakking van de draagkracht van de constructie. Daardoor kan op lange termijn verzakking ontstaan. Naast instortingsgevaar kan dit ook leiden tot lekkage en brandgevaar.

Historische waarde

Naast de materiële schade, is er vaak ook immateriële schade door houtaantasters. Vooral oudere gebouwen bevatten veel houten onderdelen. Waaronder hout als onderdeel van de constructie. Bij monumenten geldt er regelgeving om de authenticiteit en originaliteit te behouden. Hierdoor is het vaak niet gewenst of zelfs niet toegestaan om hout te vervangen.

Voorbeelden van gebouwen met historische waarde:

Een molen of oude boerderij bestaat vrijwel geheel uit hout. Er worden diverse houtsoorten gebruikt. Het gebruikte hout is meestal niet geschilderd en daardoor vatbaar voor houtaantastende insecten.

Bekijk voorbeelden van molens en boerderijen in het Openluchtmuseum Arnhem die wij behandeld hebben tegen houtaantastende insecten als houtworm, boktor, bonte knaagkever en spinthoutkever.

Financiële schade

De kosten van reparaties kunnen flink oplopen. Naast de directe financiële schade van is er vaak ook indirecte financiële schade. Aangrenzend aan het vervangen hout moet dikwijls ook opnieuw afgewerkt en geschilderd worden. Daarnaast moet het oude aangetaste hout ook afgevoerd worden.

Bij de verkoop van een pand is de aanwezigheid van gaatjes in hout vaak al afschrikkend. De kopende partij heeft bij de koop van een woning een zogenaamde onderzoeksplicht. Mogelijke kopers merken de gaatjes vaak zelf op of het komt aan het licht bij een bouwtechnische aankoopkeuring. Ook indien er geen activiteit meer is, kan de aanwezigheid van gaatjes in hout een waardevermindering van het gebouw opleveren.

Indien de schade aangetoond wordt vlak na de verkoop, kan er juridisch sprake zijn van verborgen gebreken. Of het kan onderdeel zijn van ontbindende voorwaarden. Waardoor een verkoop ongeldig kan worden.

Gezondheidsrisico’s

Houtaantastende insecten zijn niet direct een gevaar voor de gezondheid van u, uw kinderen, huisdieren, klanten of gasten. Boormeel zou wel vanuit plafondbalken boven een keuken in zojuist bereidt voedsel vallen. Ook zouden de torren en kevers en eten terecht kunnen komen. Bij restaurant zou dit nadelige gevolgen kunnen hebben voor reviews en de voedselveiligheid normeringen

Audits

Bij sommige locaties geldt een zero-tolerance beleid op het gebied van ongedierte. Denk hierbij aan operatiekamers, laboratoria en voedselproducenten.

Wat kan er gebeuren bij het niet behandelen van houtaantastende insecten?

Houtaantastende insecten stoppen niet vanzelf. De schade en kosten door de houtaantasters nemen alleen maar toe. Een balk die nu licht aangetast is en door een begassingsbehandeling gered kan worden (hoeft niet vervangen te worden) kan over een tijd wellicht zo zijn aangetast dat deze alsnog vervangen/gerepareerd moet worden. Bij een bereikbare balk is dit wellicht nog te overzien, maar bij hout op onbereikbare plaatsen wordt dit een grote kostenpost en overlast.

Uiteindelijk zal door schade in de constructiedelen de sterkte zo afnemen dat er verzakkingen en breuken zullen ontstaan. Dit kan leiden tot lekkage, brand en vals alarm. Door instortingsgevaar kan een huis zelfs door de gemeente onbewoonbaar verklaard worden. Een werkplek kan zo onveilig worden dat hier niet meer gewerkt mag worden.

Verzekering

Wanneer u besmetting heeft met houtaantasters zal dit in 99% van de gevallen niet te verhalen zijn op een verzekeraar. Dit doordat hout geen eeuwige levensduur heeft.

Verborgen gebrek

Wat is de definitie van een verborgen gebrek?‘’ Een bouwkundig gebrek aan het huis waar de verkopende partij van op de hoogte was maar dit niet heeft gemeld.’’

In Nederland kennen we twee plichten bij de aan- verkoop van een onroerend goed. Namelijk: meldingsplicht en onderzoeksplicht.

Meldingsplicht

Wanneer u bijvoorbeeld een huis verkoopt dient u ten alle tijden alle gebreken te vermelden. Ook de gebreken waarvan u vermoed dat deze er zijn maar nooit specialistisch heeft laten onderzoeken.. Kortom; alle zaken welke invloed hebben op het besluit om iets wel of niet te kopen. Dit noemen we meldplicht.

Onderzoeksplicht

Wanneer u bijvoorbeeld een huis koopt dient u de woning grondig te inspecteren op factoren welke wijzen op verborgen gebreken. Als u een huis gaat verkopen en er zit mogelijk houtworm in dient dit van te voren te worden gemeld. Vaak komen problemen met houtvernielers naar voren in een bouwkundig rapport. Het is dan ook altijd verstandig voor aankoop van een huis een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. En daarna waar nodig specialisten in te zetten voor herstel.

Diagnose

Helaas kan een bouwkundig bedrijf niet altijd de juiste diagnose stellen over de activiteit. Besmetting van houtworm kan al plaats hebben gevonden voor aankoop. De levenscyclus van de gewone houtwormkever is vijf jaar. Dit wilt zeggen dat als u nu uitvliegopeningen signaleert het hout ongeveer vijf jaar geleden is besmet. Wanneer dit het geval is en de verkopende partij wist dit niet, dan is dit geen verborgen gebrek. Heeft u twijfels? Laat het dan altijd controleren middels een inspectie door een gecertificeerd hout adviseur.

Zijn er nog vragen?

Heeft u nog vragen welke niet zijn beantwoord? Neem dan contact met ons op via hout@anticimex.nl.