Hoe herken ik houtworm en voor welke problemen zorgen ze?

Houtaantastende insecten veroorzaken op vele manieren overlast. Ze brengen schade toe met verregaande gevolgen. Op deze pagina informeren wij u over de verschillende beestjes, hoe deze te herkennen en wat de risico’s zijn.

Aanwezigheid van houtaantasters herkennen

Het meest herkenbare symptoom zijn kleine gaatjes in de oppervlakte van hout. Deze gaatjes van een paar mm doorsnee zijn de uitvliegopeningen waar de kever zich een weg naar buiten eten. Indien er torren en kevers aangetroffen worden in uw huis, is het mogelijk dat deze ergens uit hout gekomen zijn. Verder bestaat de kans dat deze hun eitjes ergens in hout hebben afgezet.

Wat te doen bij aantreffen van gaatjes in hout?

Gaatjes in hout kunnen duiden op de aanwezigheid van houtaantastende insecten. Het kunnen ook oude gaatjes zijn van insecten die al lang niet meer aanwezig zijn.

Markeer en fotografeer

Indien het enkele gaatjes betreft is het een mogelijkheid om deze allemaal te markeren met een stift. Indien er na verloop van tijd nieuwe gaatjes bijgekomen zijn waar geen markering bij staat is het duidelijk dat er nieuwe gaatjes bij gekomen zijn. Het is ook mogelijk om periodiek foto’s te maken en deze onderling te vergelijken.

Leg papier neer onder de gaatjes

Aanwezige larven in het hout eten zich een weg door het hout. Daarbij cre√ęren ze uitwerpselen wat lijkt op zaagsel. Dit wordt boormeel genoemd en valt ook uit de gaatjes. U kunt een stuk papier onder de gaatjes leggen. Door hier regelmatig te controleren op nieuw boormeel kunt u zelf zien of er activiteit is van houtaantastende insecten.

Luister naar knaaggeluid

Wanneer de larven zich een weg eten door het hout is dit soms ook hoorbaar. Het knagend geluid is vrij opvallend. Er zijn ook soorten houtaantasters die geen geluid produceren.

Heeft u zelf activiteit waargenomen of enkel gaatjes aangetroffen? Neem dan geen risico en neem contact op met onze experts. Lees welke oplossingen de experts van Anticimex bieden om de overlast van houtaantasters tot het verleden te laten behoren.

Soorten houtaantastende insecten

Houtaantastende insecten in uw gebouw of huis kunnen heel wat schade aanrichten. Herken de eerste tekenen van deze insecten en voorkom een grote plaag.

Sommige insecten leggen hun eitjes in hout en voeden zich met hout. Deze insecten noemen we houtaantastende insecten. In Nederland komen de volgende soorten voor:

Gewone houtwormkever, Huisboktor, Spinthoutkever, Bonte knaagkever, Heipaalkever, Zachte houtwormkever

Meer informatie over verschillende soorten houtaantastende insecten.

Wat voor problemen leveren houtworm en boktor op?

Bouwkundige schade

Het aanvreten van de houten constructiedelen zorgt op den duur voor een verzwakking van de draagkracht van de constructie. Daardoor kan op lange termijn verzakking ontstaan. Naast instortingsgevaar kan dit ook leiden tot lekkage en brandgevaar.

Historische waarde

Naast de materi√ęle schade, is er vaak ook immateri√ęle schade door houtaantasters. Vooral oudere gebouwen bevatten veel houten onderdelen. Waaronder hout als onderdeel van de constructie. Bij monumenten geldt er regelgeving om de authenticiteit en originaliteit te behouden. Hierdoor is het vaak niet gewenst of zelfs niet toegestaan om hout¬†te vervangen.

Voorbeelden van gebouwen met historische waarde:

Een molen of oude boerderij bestaat vrijwel geheel uit hout. Er worden diverse houtsoorten gebruikt. Het gebruikte hout is meestal niet geschilderd en daardoor vatbaar voor houtaantastende insecten.

Bekijk voorbeelden van molens en boerderijen in het Openluchtmuseum Arnhem die wij behandeld hebben tegen houtaantastende insecten als houtworm, boktor, bonte knaagkever en spinthoutkever.

Financi√ęle schade

De kosten van reparaties kunnen flink oplopen. Naast de directe financi√ęle schade van is er vaak ook indirecte financi√ęle schade. Aangrenzend aan het vervangen hout moet dikwijls ook opnieuw afgewerkt en geschilderd worden. Daarnaast moet het oude aangetaste hout ook afgevoerd worden.

Bij de verkoop van een pand is de aanwezigheid van gaatjes in hout vaak al afschrikkend. De kopende partij heeft bij de koop van een woning een zogenaamde onderzoeksplicht. Mogelijke kopers merken de gaatjes vaak zelf op of het komt aan het licht bij een bouwtechnische aankoopkeuring. Ook indien er geen activiteit meer is, kan de aanwezigheid van gaatjes in hout een waardevermindering van het gebouw opleveren.

Indien de schade aangetoond wordt vlak na de verkoop, kan er juridisch sprake zijn van verborgen gebreken. Of het kan onderdeel zijn van ontbindende voorwaarden. Waardoor een verkoop ongeldig kan worden.

Gezondheidsrisico’s

Houtaantastende insecten zijn niet direct een gevaar voor de gezondheid van u, uw kinderen, huisdieren, klanten of gasten. Boormeel zou wel vanuit plafondbalken boven een keuken in zojuist bereidt voedsel vallen. Ook zouden de torren en kevers en eten terecht kunnen komen. Bij restaurant zou dit nadelige gevolgen kunnen hebben voor reviews en de voedselveiligheid normeringen

Audits

Bij sommige locaties geldt een zero-tolerance beleid op het gebied van ongedierte. Denk hierbij aan operatiekamers, laboratoria en voedselproducenten.

Wat kan er gebeuren bij het niet behandelen van houtaantastende insecten?

Houtaantastende insecten stoppen niet vanzelf. De schade en kosten door de houtaantasters nemen alleen maar toe. Een balk die nu licht aangetast is en door een begassingsbehandeling gered kan worden (hoeft niet vervangen te worden) kan over een tijd wellicht zo zijn aangetast dat deze alsnog vervangen/gerepareerd moet worden. Bij een bereikbare balk is dit wellicht nog te overzien, maar bij hout op onbereikbare plaatsen wordt dit een grote kostenpost en overlast.

Uiteindelijk zal door schade in de constructiedelen de sterkte zo afnemen dat er verzakkingen en breuken zullen ontstaan. Dit kan leiden tot lekkage, brand en vals alarm. Door instortingsgevaar kan een huis zelfs door de gemeente onbewoonbaar verklaard worden. Een werkplek kan zo onveilig worden dat hier niet meer gewerkt mag worden.

Behandeld en onbehandeld hout

Hout aan de buitenkant van een gebouw wordt meestal behandeld. Hierdoor is het beter bestand tegen de weersinvloeden waardoor het langer mee gaat. Verder het ziet er natuurlijk ook mooi uit. Denk hierbij aan het verven van de voordeur en de kozijnen. Of het lakken van meubels en een houten binnenafwerking in een boot. Houtaantastende insecten in behandeld hout kunnen worden bestreden door middel van injecteren en begassen.

Onbehandeld hout is kaal hout wat enkel gezaagd is. Vele houten onderdelen van een huis zijn onbehandeld. Zo zijn draagbalken aan de binnenkant van een dak meestal niet geschilderd. Dit is ook niet noodzakelijk omdat ze niet direct blootstaan aan weersomstandigheden en ze buiten het zicht zijn. Dit is tevens ook een risico. Omdat eventuele schade aan verborgen onderdelen niet meteen opgemerkt wordt. Houtaantastende insecten in onbehandeld hout kunnen worden bestreden door middel van impregneren of vernevelen.

Houtaantastende insecten hebben de voorkeur voor onbehandeld hout. Ze komen daarom minder vaak voor in:

  • Geverfde kozijnen
  • Gelakte piano’s
  • Geverniste meubels

Er is helaas geen zekerheid dat er in geverfd hout geen houtaantasters zitten. Het is namelijk mogelijk dat hout al besmet is geraakt voordat het ooit geverfd is.