Houtworm behandelen met vloeistof

Niet in alle gevallen is het mogelijk om houtaantastende insecten te bestrijden door middel van een begassing. Ook kan er niet altijd een veiligheidszone gecreëerd worden, bijvoorbeeld bij een rijtjeshuis. Wanneer een begassing niet mogelijk is, zijn er andere bestrijdingsmethoden tegen houtworm en boktor.

Impregneren

Impregneren als behandelmethode tegen houtaantasting wordt het meest toegepast in de praktijk. Feitelijk komt het er op neer dat een bestrijdingsvloeistof wordt gespoten op het hout dat behandeld moet worden.

Meer concreet betekent het dat alle bereikbare houtdelen met een speciaal bestrijdingsvloeistof worden ingespoten. Voor de uitvoering van een optimale behandeling, dienen de te behandelen houtdelen voldoende stofvrij dan wel bezemschoon te zijn. De houtdelen kunnen namelijk het impregnant het meest opnemen wanneer het houtoppervlak schoon is en zo goed als mogelijk vrij van stof is.

Om een impregneerbehandeling te kunnen uitvoeren, mogen de houtdelen niet voorzien zijn met verf, lak of soortgelijke middelen, dit met als reden dat de bestrijdingsvloeistof niet in de houtdelen kan trekken. Indien er houtdelen zijn die wel behandeld zijn met verf of van een laklaag of iets dergelijks zijn voorzien, dan kan mogelijk een behandeling met injectietechniek uitkomst bieden.

Injecteren

Houtdelen die voorzien zijn van een verflaag, laklaag of iets soortgelijks, kunnen behandeld worden tegen houtaantasting door middel van injecteren ofwel injectietechniek. Er worden gaatjes in het hout geboord, waarin een speciale injectieplug wordt aangebracht. Vervolgens wordt er een spuitmond op de injectieplug geplaatst en wordt het middel onder hoge druk in de kern van het hout gespoten. Door middel van injecteren komt het middel snel in de kern van het hout en zal direct effectief zijn. Bijkomend voordeel is dat er geen laklaag van het hout verwijderd hoeft te worden.

 

Vernevelen

De rotorkoptechniek wordt ingezet wanneer bepaalde houtdelen in eerste instantie niet bereikbaar zijn. Niet bereikbaar zijn, in die zin dat andere houtdelen ervoor zitten of zo in de weg zitten, waardoor het te behandelen hout in eerste instantie niet bereikbaar is.

Om het dieperliggende hout toch bereikbaar te maken, kan de inzet van rotorkop techniek mogelijk uitkomst bieden. In dat geval wordt een behandeling uitgevoerd door diverse gaten in het hout te boren. Telkens wordt er in ieder gat een rond asje geplaatst, waar doorheen een speciale injectiespuitmond wordt gedaan. Aan het eind van de injectiespuitmond zit een roterende as die de bestrijdingsvloeistof 360 graden rondom impregneert. Het onbereikbare hout wordt op deze wijze toch bereikbaar en kan derhalve behandeld worden.

Ter illustratie kunt u bijvoorbeeld denken aan het behandelen van de vloerliggers die de vloerplanken van een vloer dragen. In bepaalde gevallen is de kruipruimte te nauw om de vloerliggers van onderaf te kunnen impregneren. In dat geval kan een behandeling van bovenaf middel deze techniek uitgevoerd worden.

Video's

Twan stelt zich voor

Wat is houtverduurzaming?

René stelt zich voor

Waar wordt tegen behandeld?

Hoe werkt Anticimex?

Wat voor soort klanten?

Hoe start het proces?

Wat gebeurt er wanneer je houtworm niet behandelt?

Waarom kiezen voor Anticimex?