Veiligheidsmaatregelen bij behandeling van houtaantastende insecten

Houtaantastende insecten komen op de meest ongelegen plekken voor. Dit kan zijn hoog in een kapconstructie of onder de grond in de kruipruimte. Wij hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. Ten alle tijden zullen wij een LMRA (Last Minute Risico Analyses) maken om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen.

Werken met steigers/hoogwerkers

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een steiger of hoogwerker dan zal deze altijd gekeurd zijn. Het keuren dient te gebeuren door een officiële en gecertificeerde instantie. Dokter Houtworm zal geen gebruik maken van ongekeurde middelen om op hoogte te werken. Wanneer er materialen geleend worden bij een verhurende partij dan dienen ook deze materialen gekeurd te zijn. Dokter Houtworm zal zich ten alle tijden aan de voorgeschreven regels van de materialen houden.

Werken in besloten ruimte

Wanneer er werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in een besloten ruimte komen er altijd twee medewerkers. Voorbeelden van besloten ruimten zijn:

 • Kruipruimte
 • Silo’s
 • Mestkelders
 • Riolering
 • Kapconstructies op grote hoogte

Besloten ruimten zijn vaak lastig te betreden en moeilijk te bereiken. Bovendien is het op sommige locaties mogelijk dat er gassen of dampen aanwezig zijn welke schadelijk kunnen zijn voor mensen.

Gereedschap en materialen

Al ons elektrische gereedschap wordt één keer per jaar gekeurd door een daartoe bevoegde instantie. Op deze manier waarborgen wij de kwaliteit.

Bestrijdingen (natte behandeling)

In onze offerte worden mededelingen gedaan over veiligheid. De medewerker ter plaatse zal alle veiligheidseisen nogmaals controleren op locatie. U kunt hierbij denken aan het doven van de waakvlam of controleren van andere voorzorgsmaatregelen welke in de offerte staan.

In de offerte wordt bij een natte behandeling altijd een tijdsduur gegeven hoelang u het object niet mag betreden. Dokter Houtworm zal brieven ophangen aan alle toegangsdeuren om de veiligheid te waarborgen.

Bestrijdingen (gassing)

Tijdens een gassing zal er een veiligheidszone worden ingesteld. Deze zone is er om ervoor te zorgen dat er een gebied rondom het pand is afgezet in verband met de veiligheid van de omgeving. In de offerte zijn alle veiligheidspunten voor u opgesomd. Op de dag van aanvang van de gassing zullen deze vooraf nogmaals worden doorgenomen.

Diploma’s en cursussen

Diploma’s en cursussen zijn belangrijk in ons vakgebied. Hierdoor blijven wij op de hoogte van ontwikkelingen en zijn wij instaat een hoogstaande kwaliteit te leveren.

Inspecteurs

 • Vakbekwaamheidsdiploma bestrijdingstechnicus
 • Cursus hout adviseur
 • VCA

Bestrijdingstechnici

 • Vakbekwaamheidsdiploma bestrijdingstechnicus
 • VCA
 • Rijbewijs BE

Gassingsleider

 • Vakbekwaamheidsdiploma bestrijdingstechnicus
 • VCA
 • Certificaat gassingsleider (opleiding in Amerika)

Tentteam

 • VCA

Chauffeur

 • VCA
 • ADR
 • Code 95
 • Rijbewijs C

Certificeringen

Dokter Houtworm is onderdeel van Anticimex. Anticimex beschikt, als één van de grootste plaagdierbeheersers, over diverse certificaten. Hierop worden we periodiek door externe partijen op getoetst. Zo weet u zeker dat u met een gerust hart kiest voor een betrouwbare partner.

IPM Hout

Als één van de weinige bedrijven in Nederland is Anticimex gecertificeerd met IPM Houtbescherming.

Anticimex B.V. / Dokter Houtworm Voldoet aan de eisen zoals gesteld in het certificatieschema ‘IPM Houtbescherming ‘ van de Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven, versie 2.0 (21 december 2015)

Voor het toepassingsgebied gericht op maatregelen ter beheersing en bestrijding van houtaantastende insecten en zwammen door toepassing van IPM in monumenten en beeldbepalende panden, beschreven in Uitvoeringsrichtlijn (URL) 5001 van stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Informatie over alle certificaten leest u hier.