Wat te doen bij houtaantastende insecten bij de (ver-)bouw?

U bent aan het klussen en komt gaatjes tegen in de houten constructie van uw huis of een ander object. Dit is een teken dat er mogelijk houtvernielers in het hout werk zitten of hebben gezeten. De larve van houtvernielers tasten de constructie aan met graafgangen door het hout. Hierdoor ontstaat er schade in het object en kan het na enige tijd zijn kracht afnemen. Wanneer er een verdenking is van mogelijke besmetting van houtvernielers is het altijd goed om u te laten informeren. Als u denkt dat er houtworm in de constructie zit en neemt niet de juiste beslissing kunt u daar later veel negatieve gevolgen van ervaren. Hieronder informeren wij over de risico’s van besmetting bij monumentale panden en ver- bouw. Wilt u meer informatie over monumentale panden? Klik dan hier.

(Ver-) bouwen

Tijdens het ver- bouwen van een object is het van groot belang dat het hout niet besmet is met eitjes of larve van houtvernielers. Het is zeer lastig om dit te controleren bij nieuw hout. Dit komt doordat het stadium van ei naar volwassen exemplaar tot wel vijf jaar kan duren. Van de vijf jaar hebben ze ongeveer drie jaar in het hout rond geknaagd als larve (meer informatie over biologie onder het kopje soorten). De gewone houtwormkever en overige houtvernielers knagen zich daarna naar buiten en vliegen weg. De gaatjes in hout zijn dan ook uitvliegopeningen. Vijf jaar nadat het nieuwe huis of object is opgeleverd kunnen er zomaar uitvliegopeningen gesignaleerd worden.

Drenken

Het voorkomen van houtvernielers tijdens de bouw van een object kan. Er is namelijk een drenk techniek waarbij hout gedurende een periode wordt ondergedompeld in een bad. Deze bevat een bestrijdingsmiddel welke conserveert tegen blauwschimmels, houtaantastende zwammen en houtaantastende insecten. Echter is dit geen garantie dat er nooit meer een houtvernieler in het hout terecht komt.

Impregneren

Het voorkomen van houtvernielers kan ook door middel van impregneren. Onder grote druk wordt het hout vacuüm gezogen en behandelt met een middel. Dit zorgt voor een betere bescherming tegen houtrot door spattend water, schimmel, zwam en beschermt tegen houtaantastende insecten. Echter is dit geen garantie dat er nooit meer een houtvernieler in het hout terecht komt.

Acetyleren

Accoya is hout. Maar hoogstwaarschijnlijk heeft u nog nooit gehoord van de Accoya boom. Accoya wordt gemaakt van een snel groeiende naaldboom die in productiebossen groeit. Na ongeveer 30 jaar wordt de boom geoogst en daarna volgt het modificatie-proces; het acetyleren met azijnzuur. Dit proces zorgt er voor dat het zeer vormstabiel wordt, rotbestendig en afweert tegen houtaantastende insecten.

Temperatuur behandeling

Wanneer hout thermisch gemodificeerd wordt verwarmt men het hout. Dit gebeurt met stoom in een zuurstof arme ruimte om het verkolen van het hout tegen te gaan. Door de hitte verandert de chemische structuur van het hout. Door deze verandering zit er minder vocht in het hout en is het minder aantrekkelijk voor schimmels, rot en houtaantastende insecten.

Afwerken houten constructie

Wanneer je een constructie gaat isoleren en bijvoorbeeld gaat isoleren en afgipsen moet je er zeker van zijn dat er geen houtaantastende insecten in het hout zitten. Wanneer de luchtvochtigheid en tempratuur stijgen dan zal het houtaantastende insect actiever worden en mogelijk meer schade aanrichten.

Kruisbesmetting

Wanneer er met besmet hout wordt gebouwd en dit in contact komt met een al bestaande constructie dan kan er kruisbesmetting optreden. Kruisbesmetting ontstaat wanneer je besmet hout gebruikt tegen een al bestaande constructie of tegen besmet hout aan bouwt.

Vocht problemen

Wanneer je last hebt van een vochtprobleem kun je diverse problemen krijgen in je constructie. Zo kun je te maken krijgen met zwam of schimmel. Dit wordt op een andere manier bestreden dan houtaantastende insecten. Vochtproblemen die over het algemeen veel voorkomen zijn: slecht voegwerk, scheurvorming, optrekkend vocht, lekkage of regendoorslag. Vaak komt het ook voor dat condensatie een probleem is. Dit probleem wordt over het algemeen veroorzaakt door slechte ventilatie, slecht onderhoud als achterstallig schilderwerk of te volle dakgoten.

Normale vochtpercentages

Meubels en parket 8-10% vocht
Kozijnen 10-12% vocht
Dakbeschot/dakhout 14-16% vocht

 

Wanneer hout een vochtpercentage heeft groter dan 20% bestaat er kans op schimmel, bacteriën en houtaantastende insecten. De vrouwelijke houtaantastende insecten leggen eitjes in de naden en kieren van dit vochtige hout. Het is dus van groot belang om in de gaten te houden of een van de bovengenoemde symptomen bij uw woning of object voor komt. Wij raden het ten alle tijden aan vroegtijdig onderhoud uit te voeren en gesignaleerde indicaties van vocht direct te laten behandelen door een vochtspecialist.

Isoleren

Regelmatig komen wij tegen dat er in woonboerderijen of andere objecten isolatie wordt aangebracht. Dit wordt meestal gedaan om warmte te winnen en zo een hoger energielabel te krijgen. Het is erg duurzaam maar er schuilen ook negatieve gevolgen in. Bij hogere temperatuur en luchtvochtigheid zal de ontwikkeling van houtaantasters versnellen en er meer schade optreden. Het komt dan ook regelmatig voor dat enkele jaren na een verbouwing waarbij goede isolatie is gelegd er een grote besmetting is van houtaantastende organismen wordt geconstateerd. Om deze nat te bestrijden dient de afwerking en isolatie te worden verwijderd. Dokter Houtworm heeft de oplossing dit te laten zitten, namelijk de gassingsbehandeling.

Kosten

Soms is het onduidelijk wie de kosten moet vergoeden en wie er aansprakelijk is voor de schade aan het hout. Het is een lastig parket en wij begrijpen dat deze onzekerheid niet prettig is. Bij goede advisering aan het begin van onze projecten kunnen wij deze vragen voorkomen. Zit u toch in een situatie waarbij er onduidelijkheden zijn, dan helpen wij u graag door u in contact te brengen met de juiste partij voor juridische hulp.

Verzekering

Wanneer er wordt gebouwd met besmet hout is het veelal niet te verhalen bij een verzekering. Dit doordat hout geen eeuwige levensduur heeft. Voor vragen over verzekeringen dient u contact op te nemen met uw maatschappij. Wij ondersteunen u bij eventuele vragen graag.

h-inspectie

Inspectie

Een gecertificeerd houtadviseur kan u adviseren in diverse situaties. En ook beoordelen of het actief of niet actief is. Kijk bij Inspecties voor meer informatie.

impregnatie-3

Natte behandeling

Om een natte behandeling uit te voeren moet al het afwerkmateriaal en isolatie materiaal worden gedemonteerd. Dit doordat alle ongelakte houten delen bereikbaar dienen te zijn. Onder natte behandelingen kunt u meer informatie vinden.

begassing

Begassing

Een gassing is een oplossing. Dit doordat er geen sloop- en demontagewerkzaamheden plaats hoeven te vinden. Bij Begassingen vindt u meer informatie.

rotortechniek

Overige behandelingen

Er zijn ook andere behandelingen mogelijk dan de natte behandeling en begassing. Meer informatie vindt u onder Overige behandelingen.