Hout inspecties en -behandelingen bij Monumenten

Wat is een monument?

Een monument is een door de overheid, provincie of gemeente beschermd object. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan het uiterlijk van deze panden. U kunt zich dan ook voorstellen dat tijdens het onderhoud van deze monumenten niet alles is toegestaan. Op deze pagina informeren wij u verder.

Soorten monumenten

In Nederland kennen wij 3 soorten monumenten:

Rijksmonumenten

Nederland heeft ruim 63.000 rijksmonumenten. Ongeveer een kwart van deze monumenten staat in de provincie Noord-Holland.

Provinciale monumenten

In Nederland hebben alleen de provincies Drenthe en Noord-Holland provinciale monumenten. Ongeveer 500 provinciale monumenten staan in Noord-Holland en ongeveer 300 in de provincie Drenthe.

Gemeentelijke monumenten

Nederland heeft om en nabij 41.000 geregistreerde gemeentelijke monumenten.

Welke organisatie werken met monumenten?

Om de monumenten in ons land te beschermen zijn er verschillende organisaties die helpen dit te ondersteunen. Dit zijn de volgende organisaties:

ERM

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (stichtingerm.nl) verzorgt alle uitvoeringsrichtlijnen voor monumenten.

RCE

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (cultureelerfgoed.nl) zorgt voor ondersteuning bij het onderhoud en behoud van de monumenten van de overheid, provincie of gemeente.

Monumentenwacht

Deze organisatie heeft als doel het voorkomen van reparaties door middel van preventieve inspecties en aanbevelingen. Hierdoor probeert men minder onderhoud of restauratie uit te voeren waarbij het oogpunt ten alle tijden is: “Zolang het ten goede komt van het monument”. In Nederland inspecteren zij periodiek meer dan 22.000 monumenten variërend van kerken, kloosters of woonhuizen.

Subsidies

Voor het onderhouden van monumenten zijn bepaalde subsidies beschikbaar in Nederland. Meestal wordt tijdens de aanvraag van een subsidie verwezen naar een URL code van stichting ERM. Zoals hierboven uitgelegd verzorgt ERM alle uitvoeringsrichtlijnen van monumentale panden in Nederland. De Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) voor de periode 2023-2028 is nu aan te vragen via www.cultureelerfgoed.nl.

Vergunningen

Voor het uitvoeren van onderhoud dienen vergunningen te worden verleend. Deze is aan te vragen bij de gemeente waar het object is gevestigd. Voor klein onderhoud hoeft er geen vergunning te worden aangevraagd. Mocht u twijfelen, neem dan contact op met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Voor het bestrijden van houtaantastende insecten is geen vergunning nodig.

Restauratieladder

Het onderhouden en restaureren van monumentale panden is opgedeeld in drie verschillende onderwerpen:

  1. Conserveren/onderhoud. Wanneer dit uitvoerig gebeurd kan er bij een kleine beschadiging of besmetting worden ingegrepen. Dit om grote problemen te voorkomen.
  2. Reparatie. Mocht er schade zijn ontstaan dient dit gerepareerd te worden via de richtlijnen van het ERM.
  3. Vernieuwen. Als reparatie niet het gewenste resultaat oplevert dan vindt restauratie plaats middels vernieuwing volgens de richtlijnen van het ERM:
  4. – a. Kopiëren
  5. – b. Imiteren
  6. – c. Verbeteren

Dokter Houtworm en monumentale panden.

Onze houtadviseurs zijn gecertificeerd via het Stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing (EVM) en Kennis- en Adviescentrum dierplagen (KAD). Tevens zijn wij ERM gecertificeerd met de URL5001 van de stichting ERM. Wij helpen u graag verder met periodieke inspecties, overlast inspecties of behandelingen tegen houtaantastende insecten.

Voorbeelden

Bij Referenties ziet u een aantal monumenten die door Dokter Houtworm behandeld zijn. Waaronder gebouwen van het Openluchtmuseum Arnhem waar we regelmatig inspecties en behandelingen uitvoeren.