Houtbehandelingen bij monumenten

Wat is een monument?

Een monument is een door de overheid, provincie of gemeente beschermd object. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan het uiterlijk van deze panden. U kunt zich dan ook voorstellen dat tijdens het onderhoud van deze monumenten niet alles is toegestaan. Op deze pagina informeren wij u verder.

Welke organisatie werken met monumenten?

Om de monumenten in ons land te beschermen zijn er verschillende organisaties die helpen dit te ondersteunen. Dit zijn de volgende organisaties:

ERM

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (stichtingerm.nl) verzorgt alle uitvoeringsrichtlijnen voor monumenten.

RCE

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (cultureelerfgoed.nl) zorgt voor ondersteuning bij het onderhoud en behoud van de monumenten van de overheid, provincie of gemeente.

Monumentenwacht

Deze organisatie heeft als doel het voorkomen van reparaties door middel van preventieve inspecties en aanbevelingen. Hierdoor probeert men minder onderhoud of restauratie uit te voeren waarbij het oogpunt ten alle tijden is: “Zolang het ten goede komt van het monument”. In Nederland inspecteren zij periodiek meer dan 22.000 monumenten variërend van kerken, kloosters of woonhuizen.

Subsidies

Voor het onderhouden van monumenten zijn bepaalde subsidies beschikbaar in Nederland. Meestal wordt tijdens de aanvraag van een subsidie verwezen naar een URL code van stichting ERM. Zoals hierboven uitgelegd verzorgen hun alle uitvoeringsrichtlijnen van monumentale panden in Nederland. Voor het aanvragen van deze subsidies kunt u terecht op www.cultureelerfgoed.nl.

Vergunningen

Voor het uitvoeren van onderhoud dienen vergunningen te worden verleend. Deze is aan te vragen bij de gemeente waar het object is gevestigd. Voor klein onderhoud hoeft er geen vergunning te worden aangevraagd. Mocht u twijfelen. Neem dan contact op met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Restauratieladder

Het onderhouden en restaureren van monumentale panden is opgedeeld in drie verschillende onderwerpen:

  1. Conserveren/onderhoud. Wanneer dit uitvoerig gebeurd kan er bij een kleine beschadiging of besmetting worden ingegrepen. Dit om grote problemen te voorkomen
  2. Mocht er schade zijn ontstaan dient dit gerepareerd te worden via de richtlijnen van het ERM.
  3. Mocht het zijn dat reparatie niet het gewenste resultaat haalt dan wordt er vernieuwd. Hierbij dienen de richtlijnen van het ERM te worden aangehouden. Volgens de richtlijnen gaat dit als volgt:
  4. a. Kopiëren
  5. b. Imiteren
  6. c. Verbeteren

Dokter Houtworm en monumentale panden.

Onze houtadviseurs zijn gecertificeerd via het EVM en Kennis- en Adviescentrum dierplagen. Momenteel zijn wij bezig om ons te oriënteren voor de URL 5001 van stichting ERM. Hierbij kunnen wij in de toekomst conform URL 5001 bestrijdingen en onderhoud uitvoeren in monumentale panden. Wel kunnen wij inspecties uitvoeren en u ontzorgen middels onze samenwerkingpartners.

Bij Referenties ziet u een aantal monumenten die door Dokter Houtworm behandeld zijn.