Professionele inspectie bij houtworm

Waarom een inspectie?

Dokter Houtworm zal ten alle tijden sturen op een inspectie op locatie nadat er een telefonisch consult is geweest. Dit om een volledig beeld te creëren van het object en de besmetting. Nadat de inspectie is uitgevoerd zal er een rapportage worden opgesteld met daarin de bevindingen. Als de houtaantastende insecten inactief zijn ontvangt u een rapportage. Wanneer er sprake is van een actieve besmetting  ontvangt u een behandelplan op maat en rapportage inclusief offerte.

Vaststellen insect

Voor een behandelplan op maat dient de soort te worden vastgesteld. Onze gecertificeerde medewerkers kunnen middels een inspectie de insecten determineren en het behandelplan hierop aanpassen voor een beter resultaat.

Wat is IPM (Intergrated Pest Management)?

IPM is ontwikkeld om verder te kijken dan wat je met het blote oog ziet. Bij IPM wordt niet alleen de bestrijding uitgevoerd om het probleem op te lossen. Ook wordt hier gekeken waarom het beestje er zit. Hoe de leefomstandigheden kunnen worden aangepast zodat het beestje er liever niet meer zit. Het doel van IPM is zo min mogelijk gif te gebruiken bij bestrijding van plaagdieren.

Hieronder stapsgewijs de uitleg van IPM

  1. Inventariseren, vaststellen, determineren
  2. Drempelwaarde bepalen
  3. Preventie, leefomstandigheden aanpassen
  4. Mechanische bestrijding (wanneer mogelijk)
  5. Chemische bestrijding
  6. Evaluatie
  7. Inventarisatie

Wat als ik last heb van houtaantastende insecten?

Wanneer er actieve sporen worden gevonden tijdens de inspectie zal de hout adviseur een behandelplan maken. Hierbij zal Dokter Houtworm kijken welke methode het beste aansluit bij de desbetreffende omstandigheden. U kunt zich wel voorstellen dat een kerk, monumentaal pand of huis anders behandeld worden. Wij zullen gebruik maken van de oppervlakte behandeling (in de volksmond ook natte behandeling) of gassing. Tevens zijn wij ook instaat om andere behandelmethoden in te zetten bij onze samenwerkingspartners.

Wat als ik geen last heb van houtaantastende insecten?

Wanneer er geen of inactieve sporten worden gevonden tijdens de inspectie zal de hout adviseur een rapportage maken. In de ze rapportage komen onze bevindingen te staan.